czytamy w kościele

Sobory cz. 1 (od Soboru Nicei 325 r. do Soboru Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym)

05.03.2024 – 18.06.2024

online

8 spotkań (godz. 19:00 – 21:00)

300 zł

Z perspektywy historii Kościoła, dogmatów i nauczania Kościoła, sobory to najważniejsze wydarzenia historyczne w czasie których nie tylko zajmowano się kwestiami dyscyplinarnymi, ale często rozstrzygano niezwykle istotne kwestie doktrynalne. Czytamy w Kościele to spotkania w czasie których chcemy się zapoznać z tym, co tak dokładnie zostało na  soborach omówione i rozstrzygnięte. Dobra synteza historyczna i zapoznanie się z tekstami pomogą nam lepiej zrozumieć Kościół kiedyś i Kościół dziś.

Szczegółowe informacje

 1. Sobory i synodalność w Kościele starożytnym. Nicea (325) i Konstantynopol (381) – 05.03
 2. Sobór Efeski (431) i Sobór Chalcedoński (451) – 19.03
 3. Sobory: Konstantynopolitański II (533), III (680-681), Nicejski II (787), Konstantynopolitański IV
  (869-870) – 09.04
 4. Sobory Laterańskie: (1123, 1139, 1179) – 16.04
 5. Sobór Laterański IV (1215) – 07.05
 6. Sobór Lyoński I (1245) i II (1274) – 21.05
 7. Sobór Vienne 1311-1312 i Sobór w Konstancji (1414-1418) – 04.06
 8. Sobór Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym (1431-1445) – 18.06

Prowadzący:

dr Magdalena Jóźwik

05.03.2024 – 18.06.2024

online

8 spotkań (godz. 19:00 – 21:00)

300 zł

Z perspektywy historii Kościoła, dogmatów i nauczania Kościoła, sobory to najważniejsze wydarzenia historyczne w czasie których nie tylko zajmowano się kwestiami dyscyplinarnymi, ale często rozstrzygano niezwykle istotne kwestie doktrynalne. Czytamy w Kościele to spotkania w czasie których chcemy się zapoznać z tym, co tak dokładnie zostało na  soborach omówione i rozstrzygnięte. Dobra synteza historyczna i zapoznanie się z tekstami pomogą nam lepiej zrozumieć Kościół kiedyś i Kościół dziś.

Tematy poszczególnych spotkań

 1. Sobory i synodalność w Kościele starożytnym. Nicea (325) i Konstantynopol (381) – 05.03
 2. Sobór Efeski (431) i Sobór Chalcedoński (451) – 19.03
 3. Sobory: Konstantynopolitański II (533), III (680-681), Nicejski II (787), Konstantynopolitański IV
  (869-870) – 09.04
 4. Sobory Laterańskie: (1123, 1139, 1179) – 16.04
 5. Sobór Laterański IV (1215) – 07.05
 6. Sobór Lyoński I (1245) i II (1274) – 21.05
 7. Sobór Vienne 1311-1312 i Sobór w Konstancji (1414-1418) – 04.06
 8. Sobór Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym (1431-1445) – 18.06

Prowadzący:

dr Magdalena Jóźwik

Z perspektywy historii Kościoła, dogmatów i nauczania Kościoła, sobory to najważniejsze wydarzenia historyczne w czasie których nie tylko zajmowano się kwestiami dyscyplinarnymi, ale często rozstrzygano niezwykle istotne kwestie doktrynalne. Czytamy w Kościele to spotkania w czasie których chcemy się zapoznać z tym, co tak dokładnie zostało na  soborach omówione i rozstrzygnięte. Dobra synteza historyczna i zapoznanie się z tekstami pomogą nam lepiej zrozumieć Kościół kiedyś i Kościół dziś.

Tematy i szczegóły spotkań:

  05.03.2024 – 18.06.2024

  online

  8 spotkań (godz. 19:00-21:00)

 1. Sobory i synodalność w Kościele starożytnym. Nicea (325) i Konstantynopol (381) – 05.03
 2. Sobór Efeski (431) i Sobór Chalcedoński (451) – 19.03
 3. Sobory: Konstantynopolitański II (533), III (680-681), Nicejski II (787), Konstantynopolitański IV
  (869-870) – 09.04
 4. Sobory Laterańskie: (1123, 1139, 1179) – 16.04
 5. Sobór Laterański IV (1215) – 07.05
 6. Sobór Lyoński I (1245) i II (1274) – 21.05
 7. Sobór Vienne 1311-1312 i Sobór w Konstancji (1414-1418) – 04.06
 8. Sobór Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym (1431-1445) – 18.06

  300 zł

Prowadzący:

dr Magdalena Jóźwik