Niedziela świętości małżeństwa

Niedziela świętości małżeństwa (przykładowy plan) I. Przygotowania: 1. 3-4 niedziele wcześniej ogłoszenie...

Materiały na „niedzielę świętości małżeństwa”: propozycja ogłoszenia i programu.

Jak Ci się podoba?
File Type: docx
Categories: duszpasterstwo małżeństw
Tags: duszpasterstwo małżeństw, małżeństwo
Downloads: 1