studium KNS

10 spotkań

dołącz do kursu

Zapraszamy na studium KNS – cykl spotkań o tematyce związanej ze współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi w świetle nauczania społecznego Kościoła. W tym kursie badamy kluczowe kwestie, które dotykają naszej rzeczywistości, analizując je w kontekście wartości chrześcijańskich.

Rozpoczynamy od zrozumienia nauczania społecznego Kościoła, które jest fundamentem naszych dyskusji i może służyć jako drogowskaz w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych. Przyjrzymy się różnym encyklikom i dokumentom papieskim, które stanowią bogactwo mądrości w zakresie etyki społecznej. Będziemy szukać praktycznych rozwiązań, które możemy wdrożyć w naszym codziennym życiu, aby przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Studium KNS to okazja, by wspólnie budować lepszą przyszłość dla nas i dla innych.

Tematy poszczególnych spotkań

 1. Zaangażowanie Chrześcijan w życie społeczne jako obowiązek moralny
 2. Kryteria chrześcijańskiej oceny rzeczywistości społecznej
 3. Nasze czasy i ich dylematy moralne
 4. Wolność i prawda a przemiany w Polsce
 5. Rodzina – edukacja – kultura
 6. Chrześcijanin wobec polityki – ład społeczny i moralny a demokracja
 7. Praca – wolny rynek – konsumpcjonizm – etyka biznesu
 8. Wykluczenie jako problem społeczno-moralny
 9. Ekologia wyzwaniem dla Kościoła
 10. Katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku – historia i perspektywy

Prowadzący:

ks. mgr lic. kan. Rafał Skitek

o. dr hab. Kazimierz F. Papciak, prof. PWT

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer prof. UŚ

dr. hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

Zapraszamy na studium KNS – cykl spotkań o tematyce związanej ze współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi w świetle nauczania społecznego Kościoła. W tym kursie badamy kluczowe kwestie, które dotykają naszej rzeczywistości, analizując je w kontekście wartości chrześcijańskich.

Rozpoczynamy od zrozumienia nauczania społecznego Kościoła, które jest fundamentem naszych dyskusji i może służyć jako drogowskaz w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych. Przyjrzymy się różnym encyklikom i dokumentom papieskim, które stanowią bogactwo mądrości w zakresie etyki społecznej. Będziemy szukać praktycznych rozwiązań, które możemy wdrożyć w naszym codziennym życiu, aby przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Studium KNS to okazja, by wspólnie budować lepszą przyszłość dla nas i dla innych.

Tematy i szczegóły spotkań:

 1. Zaangażowanie Chrześcijan w życie społeczne jako obowiązek moralny
 2. Kryteria chrześcijańskiej oceny rzeczywistości społecznej
 3. Nasze czasy i ich dylematy moralne
 4. Wolność i prawda a przemiany w Polsce
 5. Rodzina – edukacja – kultura
 6. Chrześcijanin wobec polityki – ład społeczny i moralny a demokracja
 7. Praca – wolny rynek – konsumpcjonizm – etyka biznesu
 8. Wykluczenie jako problem społeczno-moralny
 9. Ekologia wyzwaniem dla Kościoła
 10. Katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku – historia i perspektywy

Prowadzący:

ks. mgr lic. kan. Rafał Skitek

o. dr hab. Kazimierz F. Papciak, prof. PWT

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer prof. UŚ

dr. hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL