kim jesteśmy?

Nasze centrum powstało jako owoc II Synodu Archidiecezji Katowickiej (2012-2016). Jest ono odpowiedzą na rosnące wyzwania i potrzeby duszpasterskie archidiecezji.

Chcemy stworzyć żywą, zjednoczoną i współodpowiedzialną wspólnotę Kościoła, gdzie każdy członek archidiecezji angażuje się w aktywny rozwój duchowy i społeczny.

Postawiliśmy przed sobą cele:

  • Wspieranie rozwoju duchowego uczestników
  • Tworzenie wspólnoty i dialogu
  • Kształtowanie liderów- Formacja

Nasze centrum powstało jako owoc II Synodu Archidiecezji Katowickiej (2012-2016). Jest ono odpowiedzą na rosnące wyzwania i potrzeby duszpasterskie archidiecezji.

Chcemy stworzyć żywą, zjednoczoną i współodpowiedzialną wspólnotę Kościoła, gdzie każdy członek archidiecezji angażuje się w aktywny rozwój duchowy i społeczny.

Postawiliśmy przed sobą cele:

  • Wspieranie rozwoju duchowego uczestników
  • Tworzenie wspólnoty i dialogu
  • Kształtowanie liderów- Formacja

Nasza misja polega na wypracowywaniu innowacyjnych i wszechstronnych programów formacyjnych, które przyczyniają się do wzrostu uczestników.

Za centrum odpowiadają:

ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ

Moderator Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej

dr Magdalena Jóźwik

Odpowiedzialna za projekty

Jolanta Cempel

Odpowiedzialna za biuro

Karolina Skorupka

Projektowanie graficzne

Sebastian Skaba

Obsługa informatyczna