Jakość potwierdzona doświadczeniem.

Poznaj naszych wykładowców.

dr. hab. Aleksander Bańka, prof. UŚ

dr hab. filozofii, politolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej i przewodniczący Komisji ds. świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej – odpowiada za organizację oraz prowadzenie Tyskich Wieczorów Uwielbienia, od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Prywatnie mąż i ojciec.

 • studium wiary
 • duchowość dla każdego
 • studium wiary

mgr lic. kan. Magdalena Biolik-Moroń

mgr psychologii i teologii, doktorantka w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

o. dr hab. Marek Blaza SJ, prof. AKW

 Wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej w Akademii Katolickiej w Warszawie – Collegium Bobolanum, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim i w Seminarium Greckokatolickim we Lwowie (Ukraina) oraz Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Autor licznych artykułów z dziedziny teologii i liturgii, zwłaszcza dotyczących Kościołów wschodnich, zarówno katolickich, jak prawosławnych. 

 • studium wiary
 • studium wiary
 • zapytaj o wiarę
 • duchowość dla każdego

dr Karolina Dobies

doktor teologii fundamentalnej, współpracuje z Wydziałem Teologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, prowadzi wykłady z zakresu teologii dogmatycznej oraz teologii duchowości. Od trzech lat jest wykładowcą w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Na co dzień pracuje z młodzieżą jako katechetka w jednej z katowickich szkół.

Joanna Dyduch

Kierownik ośrodka Źródło w Gliwicach. Psycholog, psychoterapeuta (w drodze do certyfikatu) – ukończyła kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, doradca rodzinny – ukończyła Studia Teologiczne Rodziny przy Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej, trener warsztatu psychologicznego – absolwentka Śląskiej Szkoły Trenerów „Gniazdo” w Katowicach, terapeuta NEST – posiada certyfikat wydany przez Międzynarodowy Instytut Badania i Terapii Ofiar Przemocy i Strat Prokreacyjnych.

 • studium wiary
 • Fastryga w praktyce
 • liturgika dla każdego

ks. mgr. lic. Łukasz Dziura

Pisze doktorat z liturgiki z zakresu hermeneutyki tekstów liturgicznych. W 2021 roku mianowany wikariuszem w katedrze i ceremoniarzem archidiecezjalnym.

dr Monika Gwóźdź

W 2016 roku uzyskała stopień doktora teologii z zakresu prawa kanonicznego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Od 2014 roku adwokat współpracujący z Sądem Metropolitalnym w Katowicach oraz Sądem Biskupim w Bielsku-Białej. Od 2016 roku sekretarz Komisji ds. Promocji w Wydziale Teologicznym.

 • studium wiary
 • duchowość dla każdego
 • szkoła modlitwy
 • zasłuchani
 • Fastryga w praktyce

ks. Bartosz Jankowski

praktyka psychoterapeutyczna w Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej „Przystań”, Katowice; (pomoc duszpasterska, parafia św. Maksymiliana Kolbego, Tychy)

dr Magdalena Jóźwik

doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Archidiecezji Katowickiej (centrum.katowice.pl). Współpracuje z Wydziałem Teologicznym UŚ, Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Radiem eM,  Gościem Niedzielnym (komentarze do Ewangelii), portalem wiam.pl, portalem „Więź”, diecezją gliwicką w ramach zajęć na Kursie Formatora oraz Inicjatywą Missio.

Od października 2022 r. członek Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej prezbiterów przy Komisji ds. Duchowieństwa KEP. Od września 2023 r. współpracuje z Jezuickim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Duchowej Źródło w Gliwicach w ramach poradnictwa duchowego.

 • studium wiary
 • czy zawsze tak było?
 • duchowość dla każdego
 • ekumenizm dla każdego
 • zapytaj o wiarę
 • zasłuchani
 • studium wiary

ks. dr Witold Kania

wykładowca filozofii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

dr Michał Kapias

Absolwent Wydziału Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt na Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W swych naukowych zainteresowaniach oscyluje wokół zagadnień personalizmu i antropologii oraz problematyki etyki społeczno – gosopdarczej (zwłaszcza etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności). 

 • studium wiary
 • studium wiary

ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ

Doktor habilitowany  nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej i fundamentalnej; adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zatrudniony od 2001 roku); prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (od 2012 roku); dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Śląskiego (od 2019 roku). Dziekan Wydziału Teologicznego.

dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak

Z wykształcenia socjolog i teolog, z zawodu nauczyciel akademicki, z wyboru żona i matka. Pasjonatka dalekich podróży, jazdy na rowerze oraz słoni. Wierna fanka historii rodzin Pawlaków i Karguli. Optymistyczna realistka, która kieruje się zasadą, iż w życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.

 • studium wiary
 • studium wiary
 • Fastryga w praktyce

ks. Adam Koppel

Asystent kościelny programu „Młodzi na Progu”, który powstał w środowisku Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji gliwickiej.

o. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

Najbardziej znaczącymi obszarami zainteresowań i aktywności naukowej, z którymi wiążą się jego badania oraz aktywność dydaktyczna, są następujące zagadnienia: chrystologia; trynitologia, antropologia teologiczna, teologia religii, teologia komparatywna i dialog międzyreligijjny.

 • studium wiary
 • studium wiary
 • Fastryga w praktyce

dr Magdalena Kudełka-Lwowska

doktor teologii pastoralnej, trener warsztatów psychologicznych, pedagog. Ukończyła Szkołę Formatorów na Ignatianum w Krakowie. Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia z teologii pastoralnej oraz psychologii pastoralnej, rozwojowej i ogólnej.

ks. dr Bartłomiej Kuźnik

Prezbiter  archidiecezji katowickiej, dr teologii, wykładowca, rekolekcjonista, felietonista. Od 2007 r. jest kapelanem abp. seniora Damiana Zimonia oraz pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wykłada m.in. homiletykę, liturgikę i emisję głosu. 

 • liturgika dla każdego
 • studium wiary
 • duchowość dla każdego
 • ekumenizm dla każdego
 • liturgika dla każdego

dk. dr Andrzej Lwowski

mąż, ojciec, diakon stały, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w ACFP w Katowicach i w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze.

Dominika Macha

Magister teologii, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 9 lat pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel religii, specjalizuje się w nowoczesnym podejściu do katechezy. Jest Wiceprezesem Fundacji „Młodzi na Progu”, prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą. Od 15 lat pracuje z młodzieżą i prowadzi rekolekcje ewangelizacyjne w całej Polsce. Jest współautorką konspektów „Młodzi na Progu” oraz broszury GOoD TIME Animacje i zabawy. Jej pasją jest towarzyszenie młodym ludziom na różnych progach życia. Lubi słuchać muzyki i interesuje się piłką nożną. Na co dzień mama 4 letniego Leona, pochodzi i mieszka w Zabrzu.

 • studium wiary
 • Fastryga w praktyce
 • studium wiary

ks. Wojciech Maciążek

ksiądz rzymskokatolicki diecezji gliwickiej od 2012 roku, doktor teologii dogmatycznej (KUL, 2017); absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi (UJ, 2022) oraz Studium Interwencji Kryzysowej (Wisła, 2020). Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu; kierownik Kursu Formatora, cenzor. 

dr Maria Miduch

teolog, wykładowca zagadnień biblijnych i języka hebrajskiego w Seminarium Księży Salezjanów w Krakowie, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowana w inicjatywę TJCII Polska.

 • studium wiary
 • studium wiary
 • spotkania ze Słowem

s. dr hab. Joanna Nowińska

Biblista, pracuje w kontekstach interdyscyplinarnych, specjalizacja: Apokalipsa św. Jana. Wykładowca m. in. UPJPII w Krakowie. Prowadzi także katechezę, warsztaty i rekolekcje. Zaangażowana m. in. w projekt przybliżania myślenia Bożego zawartego w Biblii YOUMYGOD.PL, wraz z Księżmi Salwatorianami tworząca Słowo Na Jutro, komentuje Pismo Święte w radiu eM i w ramach wykładów w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym w TV TRWAM. 

dr Joanna Pakuza

doktor nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła, wykładowca, autorka licznych artykułów naukowych oraz książki „Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień”, która stanowi historyczno-teologiczną analizę zjawiska życia religijnego wśród Polaków, którzy w latach II wojny światowej, w wyniku represji sowieckiego okupanta, znaleźli się poza ojczyzną – zarówno jeńcy wojenni, osadzeni w więzieniach i łagrach, deportowani i liczni inni – tak świeccy, jak i duchowni.

 • studium wiary
 • studium KNS

o. dr hab. Kazimierz F. Papciak, prof. PWT

 Kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Politycznej PWT we Wrocławiu; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN w kadencji 2015-2019. Autor publikacji z etyki politycznej, aksjologii i ewolucji współczesnego etosu społecznego, procesów globalizacji i regionalizacji, polityki międzynarodowej Stolicy Apostolskiej.

br. dr Paweł Paszko

kapłan Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W latach 2012-2018 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł licencjata (2015) a następnie doktora (2018) w zakresie teologii biblijnej. Obecnie wykłada Pismo św. w WSD kapucynów oraz Studium Franciszkańskim w Krakowie. Jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Krakowskiej.

 • studium wiary
 • studium wiary

dr Ewa Porada

jest Archidiecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego w Katowicach. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, gdzie obroniła doktorat z teologii dogmatycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu małżeństwa i rodzin w Instytucie Jana Pawła II studiów nad małżeństwem i rodziną w Rzymie. Zajmuje się wspieraniem doradców życia rodzinnego w archidiecezji katowickiej, jest współautorką programów formacyjnych: dla narzeczonych oraz cyklu programów dla małżonków.

Joanna Raś

Od 1994 roku należy do Diecezjalnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie. Angażuje się w prowadzenie rekolekcji dla animatorów modlitwy oraz Seminariów Odnowy Wiary. Polonistka, interesuje się duchowością chrześcijańską oraz psychologią.

 • studium wiary
 • studium wiary
 • studium KNS

ks. mgr lic. kan. Rafał Skitek

 absolwent teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiował też na Papieskim Ateneum Regina Apostolorum oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Redaktor naczelny Radia eM.

ks. dr Ryszard Skowronek

Od 2023 odpowiedzialny za formację kandydatów do diakonatu stałego.

 • studium wiary
 • studium wiary

ks. dr Wojciech Surmiak

Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, duszpasterz akademicki pracowników naukowych w archidiecezji katowickiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski przy Europejskim Forum Duszpasterzy Akademickich, przewodniczący sekcji polskiej European Society for Catholic Theology.  

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Doktor teologii dogmatycznej, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.  Od 2023 odpowiedzialny za formację stałą księży w archidiecezji katowickiej.

 • studium wiary
 • duchowość dla każdego

ks. dr Tomasz Wojtal

Od 2023 kanclerz i moderator Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer prof. UŚ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej. Główne zainteresowania badawcze: historia katolickiej nauki społecznej, ewolucja idei społecznych, teoretyczne i praktyczne wymiary zasad społecznych, katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku.

 • studium wiary
 • studium KNS
 • studium KNS

dr. hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wicedyrektor Instytutu Nauk Teologicznych (etat badawczy; do roku 2019 badawczo-dydaktyczny), pełnomocnik Rektora KUL ds. filii KUL w Stalowej Woli.

Urszula Kotas

Life coach, doradczyni filozoficzna, trenerka. Poprzez swoją działalność pragnie wspierać ludzi Kościoła w rozwoju duchowym i interpersonalnym. Prywatnie miłośniczka gór, głębokich rozmów, celebracji życia.

 • Fastryga w praktyce
 • Fastryga w praktyce

Marcin Moroń

Psycholog, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doradca życia rodzinnego, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog, seksuolog. Prywatnie mąż Magdaleny i ojciec Józia.

dr. hab. Aleksander Bańka, prof. UŚ

dr hab. filozofii, politolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej i przewodniczący Komisji ds. świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej – odpowiada za organizację oraz prowadzenie Tyskich Wieczorów Uwielbienia, od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Prywatnie mąż i ojciec.

 • studium wiary
 • duchowość dla każdego

mgr lic. kan. Magdalena Biolik-Moroń

mgr psychologii i teologii, doktorantka w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 • studium wiary

o. dr hab. Marek Blaza SJ, prof. AKW

 Wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej w Akademii Katolickiej w Warszawie – Collegium Bobolanum, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim i w Seminarium Greckokatolickim we Lwowie (Ukraina) oraz Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Autor licznych artykułów z dziedziny teologii i liturgii, zwłaszcza dotyczących Kościołów wschodnich, zarówno katolickich, jak prawosławnych. 

 • studium wiary

dr Karolina Dobies

doktor teologii fundamentalnej, współpracuje z Wydziałem Teologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, prowadzi wykłady z zakresu teologii dogmatycznej oraz teologii duchowości. Od trzech lat jest wykładowcą w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Na co dzień pracuje z młodzieżą jako katechetka w jednej z katowickich szkół.

 • studium wiary
 • duchowość dla każdego
 • zapytaj o wiarę

Joanna Dyduch

Kierownik ośrodka Źródło w Gliwicach. Psycholog, psychoterapeuta (w drodze do certyfikatu) – ukończyła kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, doradca rodzinny – ukończyła Studia Teologiczne Rodziny przy Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej, trener warsztatu psychologicznego – absolwentka Śląskiej Szkoły Trenerów „Gniazdo” w Katowicach, terapeuta NEST – posiada certyfikat wydany przez Międzynarodowy Instytut Badania i Terapii Ofiar Przemocy i Strat Prokreacyjnych.

 • studium wiary
 • Fastryga w praktyce

ks. mgr. lic. Łukasz Dziura

Pisze doktorat z liturgiki z zakresu hermeneutyki tekstów liturgicznych. W 2021 roku mianowany wikariuszem w katedrze i ceremoniarzem archidiecezjalnym.

 • liturgika dla każdego

dr Monika Gwóźdź

W 2016 roku uzyskała stopień doktora teologii z zakresu prawa kanonicznego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2014 roku adwokat współpracujący z Sądem Metropolitalnym w Katowicach oraz Sądem Biskupim w Bielsku-Białej. Od 2016 roku sekretarz Komisji ds. Promocji w Wydziale Teologicznym.

 • studium wiary

dr Magdalena Jóźwik

doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Archidiecezji Katowickiej (centrum.katowice.pl). Współpracuje z Wydziałem Teologicznym UŚ, Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Radiem eM,  Gościem Niedzielnym (komentarze do Ewangelii), portalem wiam.pl, portalem „Więź”, diecezją gliwicką w ramach zajęć na Kursie Formatora oraz Inicjatywą Missio.

Od października 2022 r. członek Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej prezbiterów przy Komisji ds. Duchowieństwa KEP. Od września 2023 r. współpracuje z Jezuickim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Duchowej Źródło w Gliwicach w ramach poradnictwa duchowego.

 • studium wiary
 • czy zawsze tak było?
 • duchowość dla każdego
 • ekumenizm dla każdego
 • zapytaj o wiarę
 • zasłuchani

ks. Bartosz Jankowski

praktyka psychoterapeutyczna w Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej „Przystań”, Katowice; (pomoc duszpasterska, parafia św. Maksymiliana Kolbego, Tychy)

 • duchowość dla każdego
 • szkoła modlitwy
 • zasłuchani
 • Fastryga w praktyce

ks. dr Witold Kania

wykładowca filozofii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • studium wiary

dr Michał Kapias

Absolwent Wydziału Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt na Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W swych naukowych zainteresowaniach oscyluje wokół zagadnień personalizmu i antropologii oraz problematyki etyki społeczno – gosopdarczej (zwłaszcza etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności). 

 • studium wiary

ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ

Doktor habilitowany  nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej i fundamentalnej; adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zatrudniony od 2001 roku); prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (od 2012 roku); dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Śląskiego (od 2019 roku). Dziekan Wydziału Teologicznego.

 • studium wiary

dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak

Z wykształcenia socjolog i teolog, z zawodu nauczyciel akademicki, z wyboru żona i matka. Pasjonatka dalekich podróży, jazdy na rowerze oraz słoni. Wierna fanka historii rodzin Pawlaków i Karguli. Optymistyczna realistka, która kieruje się zasadą, iż w życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.

 • studium wiary

ks. Adam Koppel

Asystent kościelny programu „Młodzi na Progu”, który powstał w środowisku Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji gliwickiej.

 • studium wiary
 • Fastryga w praktyce

Urszula Kotas

Life coach, doradczyni filozoficzna, trenerka. Poprzez swoją działalność pragnie wspierać ludzi Kościoła w rozwoju duchowym i interpersonalnym. Prywatnie miłośniczka gór, głębokich rozmów, celebracji życia.

 • Fastryga w praktyce

o. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

Najbardziej znaczącymi obszarami zainteresowań i aktywności naukowej, z którymi wiążą się jego badania oraz aktywność dydaktyczna, są następujące zagadnienia: chrystologia; trynitologia, antropologia teologiczna, teologia religii, teologia komparatywna i dialog międzyreligijjny.

 • studium wiary

dr Magdalena Kudełka-Lwowska

doktor teologii pastoralnej, trener warsztatów psychologicznych, pedagog. Ukończyła Szkołę Formatorów na Ignatianum w Krakowie. Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia z teologii pastoralnej oraz psychologii pastoralnej, rozwojowej i ogólnej.

 • studium wiary
 • Fastryga w praktyce

ks. dr Bartłomiej Kuźnik

Prezbiter  archidiecezji katowickiej, dr teologii, wykładowca, rekolekcjonista, felietonista. Od 2007 r. jest kapelanem abp. seniora Damiana Zimonia oraz pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wykłada m.in. homiletykę, liturgikę i emisję głosu. 

 • liturgika dla każdego

dk. dr Andrzej Lwowski

mąż, ojciec, diakon stały, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w ACFP w Katowicach i w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze.

 • studium wiary
 • duchowość dla każdego
 • ekumenizm dla każdego
 • liturgika dla każdego

Dominika Macha

Magister teologii, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 9 lat pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel religii, specjalizuje się w nowoczesnym podejściu do katechezy. Jest Wiceprezesem Fundacji „Młodzi na Progu”, prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą. Od 15 lat pracuje z młodzieżą i prowadzi rekolekcje ewangelizacyjne w całej Polsce. Jest współautorką konspektów „Młodzi na Progu” oraz broszury GOoD TIME Animacje i zabawy. Jej pasją jest towarzyszenie młodym ludziom na różnych progach życia. Lubi słuchać muzyki i interesuje się piłką nożną. Na co dzień mama 4 letniego Leona, pochodzi i mieszka w Zabrzu.

 • studium wiary
 • Fastryga w praktyce

ks. dr Wojciech Maciążek

ksiądz rzymskokatolicki diecezji gliwickiej od 2012 roku, doktor teologii dogmatycznej (KUL, 2017); absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi (UJ, 2022) oraz Studium Interwencji Kryzysowej (Wisła, 2020). Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu; kierownik Kursu Formatora, cenzor. 

 • studium wiary

dr Maria Miduch

teolog, wykładowca zagadnień biblijnych i języka hebrajskiego w Seminarium Księży Salezjanów w Krakowie, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowana w inicjatywę TJCII Polska.

 • studium wiary
 • spotkania ze Słowem

Marcin Moroń

Psycholog, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doradca życia rodzinnego, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog seksuolog. Prywatnie mąż Magdaleny i ojciec Józia.

 • Fastryga w praktyce

s. dr hab. Joanna Nowińska

Biblista, pracuje w kontekstach interdyscyplinarnych, specjalizacja: Apokalipsa św. Jana. Wykładowca m. in. UPJPII w Krakowie. Prowadzi także katechezę, warsztaty i rekolekcje. Zaangażowana m. in. w projekt przybliżania myślenia Bożego zawartego w Biblii YOUMYGOD.PL, wraz z Księżmi Salwatorianami tworząca Słowo Na Jutro, komentuje Pismo Święte w radiu eM i w ramach wykładów w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym w TV TRWAM. 

 • studium wiary
 • spotkania ze Słowem

dr Joanna Pakuza

doktor nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła, wykładowca, autorka licznych artykułów naukowych oraz książki „Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień”, która stanowi historyczno-teologiczną analizę zjawiska życia religijnego wśród Polaków, którzy w latach II wojny światowej, w wyniku represji sowieckiego okupanta, znaleźli się poza ojczyzną – zarówno jeńcy wojenni, osadzeni w więzieniach i łagrach, deportowani i liczni inni – tak świeccy, jak i duchowni.

 • studium wiary

o. dr hab. Kazimierz F. Papciak, prof. PWT

 Kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Politycznej PWT we Wrocławiu; członek Komitetu Nauk Teologicz-nych PAN w kadencji 2015-2019. Autor publikacji z etyki politycznej, aksjologii i ewolucji współczesnego etosu społecznego, procesów globalizacji i regionalizacji, polityki międzynarodowej Stolicy Apostolskiej.

 • studium wiary

 br. dr Paweł Paszko

kapłan Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W latach 2012-2018 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł licencjata (2015) a następnie doktora (2018) w zakresie teologii biblijnej. Obecnie wykłada Pismo św. w WSD kapucynów oraz Studium Franciszkańskim w Krakowie. Jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Krakowskiej.

 • studium wiary

dr Ewa Porada

jest Archidiecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego w Katowicach. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, gdzie obroniła doktorat z teologii dogmatycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu małżeństwa i rodzin w Instytucie Jana Pawła II studiów nad małżeństwem i rodziną w Rzymie. Zajmuje się wspieraniem doradców życia rodzinnego w archidiecezji katowickiej, jest współautorką programów formacyjnych: dla narzeczonych oraz cyklu programów dla małżonków.

 • studium wiary

Joanna Raś

Od 1994 roku należy do Diecezjalnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie. Angażuje się w prowadzenie rekolekcji dla animatorów modlitwy oraz Seminariów Odnowy Wiary. Polonistka, interesuje się duchowością chrześcijańską oraz psychologią.

 • studium wiary

ks. mgr lic. kan. Rafał Skitek

Absolwent teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiował też na Papieskim Ateneum Regina Apostolorum oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Redaktor naczelny Radia eM.

 • studium wiary
 • studium KNS

ks. dr Ryszard Skowronek

Od 2023 odpowiedzialny za formację kandydatów do diakonatu stałego.

 • studium wiary

ks. dr Wojciech Surmiak

 Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, duszpasterz akademicki pracowników naukowych w archidiecezji katowickiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski przy Europejskim Forum Duszpasterzy Akademickich, przewodniczący sekcji polskiej European Society for Catholic Theology.  

 • studium wiary

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Doktor teologii dogmatycznej, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.  Od 2023 odpowiedzialny za formację stałą księży w archidiecezji katowickiej.

 • studium wiary

ks. dr Tomasz Wojtal

Od 2023 kanclerz i moderator Kurii Metropolitalnej w Katowicach

 • duchowość dla każdego

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer prof. UŚ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej. Główne zainteresowania badawcze: historia katolickiej nauki społecznej, ewolucja idei społecznych, teoretyczne i praktyczne wymiary zasad społecznych, katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku.

 • studium wiary
 • studium KNS

dr. hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wicedyrektor Instytutu Nauk Teologicznych (etat badawczy; do roku 2019 badawczo-dydaktyczny), pełnomocnik Rektora KUL ds. filii KUL w Stalowej Woli.

 • studium KNS