Zdobywaj kompetencje razem z nami.

Naszą misją jest wspieranie formacji wiernych w parafii. 

Zdobywaj kompetencje
razem z nami.

Naszą misją jest wspieranie formacji wiernych w parafii. 

W trakcie kursu zgłębimy różnorodne aspekty życia duchowego, będziemy wspólnie poszukiwać drogi duchowego rozwoju i zrozumienia istoty naszych relacji z Bogiem.

Odkryjmy wspólnie piękno, głębię i sacrum liturgii, które mogą pomóc nam w lepszym zrozumieniu i kształtowaniu naszej relacji z Bogiem.

„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” to cytat z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 12,2), który jest mottem przewodnim spotkań w czasie których chcemy zastanowić się nad tym w kogo i jak tak naprawdę wierzmy.

Zapraszamy na wyjątkowy kurs spotkanie ze Słowem, stworzony dla tych, którzy pragną spojrzeć na Słowo Boże w całości i zgłębić jego tematy, które pojawiają się w całym Piśmie Świętym.

 Chcemy przyjrzeć się naszej modlitwie indywidualnej oraz rozwojowi życia duchowego, by czas spędzany na modlitwie rzeczywiści był okazją do spotkania z Bogiem.

Podczas tych spotkań wspólnie odkryjemy fundamenty chrześcijańskiej wiary – od istoty Boga w Trójcy Świętej jedynego, po zagadnienia ostateczne naszego życia.

Spotkania mają na celu uczyć nas słuchania Słowa oraz odkrywać siebie jako uczestników historii zbawienia.

Zapraszamy na spotkania z historią Kościoła i teologii, podczas których odkryjemy kluczowe etapy rozwoju Kościoła oraz główne wydarzenia i postaci kształtujące historię chrześcijańskiej wiary.

Kurs ekumenizm dla każdego to wyjątkowa okazja, aby zgłębić temat ekumenizmu i zrozumieć jego znaczenie dla współczesnego świata.

Zapraszamy na spotkania z historią Kościoła i teologii, podczas których odkryjemy kluczowe etapy rozwoju Kościoła oraz główne wydarzenia i postaci kształtujące historię chrześcijańskiej wiary.