przemieniajcie się przez odnawianie umysłu

przemieniajcie się przez odnawianie umysłu

   13.09.2023 – 08.05.2024

   Żory, par. śś. Apostołów Filipa i Jakuba

  9 spotkań (19:00 – 21:00)

  wstęp wolny, bez zapisów

dołącz do kursu

   07.10.2023-08.06.2024

   Tychy, par. Marii Magdaleny

  9 spotkań (14:30-16:30)

  wstęp wolny, bez zapisów

„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” to cytat z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 12,2), który jest mottem przewodnim spotkań w czasie których chcemy zastanowić się nad tym w kogo i jak tak naprawdę wierzmy. Nasz sposób myślenia o wierze jest nierozerwalnie związany z tym jak żyjemy.

Zaczynamy więc od metanoi, czyli właśnie zmiany myślenia, by doświadczyć jego skutków w postaci zmiany życia. W pierwszym roku spotkań przyglądamy się starym chrześcijańskim herezjom, ciągle dla wielu z nas aktualnych. W kolejnym, chcemy zgłębić temat sakramentów.

Spotkania mają formę interakcyjnej konferencji z możliwością dzielenia się i zadawania pytań.

Tematy i daty poszczególnych spotkań

 1. Walka dobra ze złem (13.09.2023)
 2. Magia (11.10.2023)
 3. Jezus Chrystus (8.11.2023)
 4. Słowo ciałem (13.12.2023)
 5. Kto będzie zbawiony (10.01.2024)
 6. Jak zostaliśmy zbawieni (14.02.2024)
 7. Czy Duch Św. Jest Bogiem (13.03.2024)
 8. Jak Bóg jest Trójcą (10.04.2024)
 9. Kościół dla wszystkich (08.05.2024)
 1. Atanazy Wielki i Jan Damasceński (7.10.2023)
 2. Razem czy osobno? Być sobą i być posłusznym we wspólnocie? (4.11.2023)
 3. Chrzest (9.12.2023)
 4. Bierzmowanie (13.01.2024)
 5. Eucharystia (10.02.2024)
 6. Sakrament pokuty i pojednania (9.03.2024)
 7. Namaszczenie chorych (13.04.2023)
 8. Sakramenty Święceń (11.05.2023)
 9. Sakrament Małżeństwa (8.06.2023)

Prowadzący:

dr Magdalena Jóźwik

ilu-9

13.09.2023 – 08.05.2024

Żory, par. śś. Apostołów Filipa i Jakuba

9 spotkań godz. 19:00 – 21:00

wstęp wolny, bez zapisów

dołącz do kursu

07.10.2023-08.06.2024

Tychy, par. Marii Magdaleny

9 spotkań godz. 14:30-16:30

200 zł

„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” to cytat z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 12,2), który jest mottem przewodnim spotkań w czasie których chcemy zastanowić się nad tym w kogo i jak tak naprawdę wierzmy. Nasz sposób myślenia o wierze jest nierozerwalnie związany z tym jak żyjemy.

Zaczynamy więc od metanoi, czyli właśnie zmiany myślenia, by doświadczyć jego skutków w postaci zmiany życia. W pierwszym roku spotkań przyglądamy się starym chrześcijańskim herezjom, ciągle dla wielu z nas aktualnych. W kolejnym, chcemy zgłębić temat sakramentów.

Spotkania mają formę interakcyjnej konferencji z możliwością dzielenia się i zadawania pytań.

Tematy i daty poszczególnych spotkań

 1. Walka dobra ze złem (13.09.2023)
 2. Magia (11.10.2023)
 3. Jezus Chrystus (8.11.2023)
 4. Słowo ciałem (13.12.2023)
 5. Kto będzie zbawiony (10.01.2024)
 6. Jak zostaliśmy zbawieni (14.02.2024)
 7. Czy Duch Św. Jest Bogiem (13.03.2024)
 8. Jak Bóg jest Trójcą (10.04.2024)
 9. Kościół dla wszystkich (08.05.2024)
 1. Atanazy Wielki i Jan Damasceński (7.10.2023)
 2. Razem czy osobno? Być sobą i być posłusznym we wspólnocie? (4.11.2023)
 3. Chrzest (9.12.2023)
 4. Bierzmowanie (13.01.2024)
 5. Eucharystia (10.02.2024)
 6. Sakrament pokuty i pojednania (9.03.2024)
 7. Namaszczenie chorych (13.04.2023)
 8. Sakramenty Święceń (11.05.2023)
 9. Sakrament Małżeństwa (8.06.2023)

Prowadzący:

dr Magdalena Jóźwik

„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” to cytat z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 12,2), który jest mottem przewodnim spotkań w czasie których chcemy zastanowić się nad tym w kogo i jak tak naprawdę wierzmy. Nasz sposób myślenia o wierze jest nierozerwalnie związany z tym jak żyjemy.

Zaczynamy więc od metanoi, czyli właśnie zmiany myślenia, by doświadczyć jego skutków w postaci zmiany życia. W pierwszym roku spotkań przyglądamy się starym chrześcijańskim herezjom, ciągle dla wielu z nas aktualnych. W kolejnym, chcemy zgłębić temat sakramentów.

Spotkania mają formę interakcyjnej konferencji z możliwością dzielenia się i zadawania pytań.

Tematy i daty poszczególnych spotkań

   13.09.2023 – 08.05.2024

   Żory, par. śś. Apostołów Filipa i Jakuba

  9 spotkań,(19:00 – 21:00)

 1. Walka dobra ze złem (13.09.2023)
 2. Magia (11.10.2023)
 3. Jezus Chrystus (8.11.2023)
 4. Słowo ciałem (13.12.2023)
 5. Kto będzie zbawiony (10.01.2024)
 6. Jak zostaliśmy zbawieni (14.02.2024)
 7. Czy Duch Św. Jest Bogiem (13.03.2024)
 8. Jak Bóg jest Trójcą (10.04.2024)
 9. Kościół dla wszystkich (08.05.2024)

  wstęp wolny, bez zapisów

   07.10.2023-08.06.2024

   Tychy, par. Marii Magdaleny

  9 spotkań,(14:30-16:30)

 1. Atanazy Wielki i Jan Damasceński (7.10.2023)
 2. Razem czy osobno? Być sobą i być posłusznym we wspólnocie? (4.11.2023)
 3. Chrzest (9.12.2023)
 4. Bierzmowanie (13.01.2024)
 5. Eucharystia (10.02.2024)
 6. Sakrament pokuty i pojednania (9.03.2024)
 7. Namaszczenie chorych (13.04.2023)
 8. Sakramenty Święceń (11.05.2023)
 9. Sakrament Małżeństwa (8.06.2023)

  wstęp wolny, bez zapisów

Prowadzący:

dr Magdalena Jóźwik

ilu-9